Zonnewijzers

Voor de meeste mensen zijn zonnewijzers vrij mysterieuze toestellen waarop slechts ingewijden de tijd kunnen lezen, en dan nog enkel als de zon schijnt. Zonnewijzers worden daarom meestal beschouwd als getuigen uit een ver verleden, die nog nauwelijks passen in ons tijdperk van atoomklokken en radiogestuurde uurwerken, waarin elke seconde belangrijk is. 

Vandaar dat zonnewijzers meestal alleen nog maar als curiosa of als decoratieve elementen worden bekeken. Dat laatste ligt dan weer aan de basis van het feit dat men ook wel eens zonnewijzers aantreft die deze naam niet eens meer waard zijn. 

De laatste jaren valt echter een groeiende belangstelling waar te nemen voor deze merkwaardige toestellen: wetenschappers, architecten, leraars en andere belangstellenden gaan op zoek naar nadere, en vooral juiste, inlichtingen over zonnewijzers en aanverwante historische tijdmetinginstrumenten. Gewoon om hun werking te doorgronden, of om er zelf een te bouwen.In ons land kunnen ze terecht bij de vzw "Zonnewijzerkring Vlaanderen".